Rydym yn gweithio’n galed ar hyn o bryd i greu gwefan dwyieithog.  Bydd y wefan cyfrwng Cymraeg ar gael cyn gynted a bo modd.  Dewch nol i’n gweld ni’n fuan!

Ms Mair Hughes
Pennaeth/Headteacher