Transition Evening Meetings

As part of our Transition activities this year we would like to invite you to a webinar on Wednesday evening 7th July 2021 at 6pm in order to give you a short presentation and answer any queries that you may have regarding your child’s transition to Penglais School in September. Under normal circumstances we would have invited families into school – but those meetings have had to be put on hold due for now.  We look forward to meeting you on Wednesday. If you have any questions, but are unable to make the webinar then you are welcome to contact Mrs Thomas at the school or email nmt@penglais.org.uk.

Link to English webinar (6pm)

Fel rhan o’n trefniadau pontio eleni carem eich gwahodd i weminar ar nos Fercher 7fed Gorffennaf am 7 o’r gloch.  Bydd yna gyflwyniad fer a chyfle i drafod  unrhyw gwestiynau sydd gennych am bontio eich plentyn i Benglais. O dan amgylchiadau arferol byddem yn eich gwahodd i mewn i’r ysgol ond nid ydym yn medru gwneud hyn ar hyn o bryd.  Edrych ymlaen at gwrdd a chi ar ddydd Mercher. Os oes gennych gwestiwn ond yn methu dod i’r gweminar yna mae croeso i chi gysylltu gyd Mrs Thomas yn yr ysgol neu ebostio nmt@penglais.org.uk.

Linc i’r gweminar Cymraeg (7pm)

Webinars

March 2022 – Sixth Form Exam Preparation Evening Webinar 30/03/2022

https://penglais.org.uk/wp-content/uploads/2022/03/6th-form-Exam-preparation-evening-30032022.pptx

March 2022 – Sixth Form Exam Preparation Evening Webinar 30/03/2022 PowerPoint

https://youtu.be/7HChr1eA_hc

 

Year 7 Reports webinar:

PowerPoints of Curriculum Evenings

Year 7 Curriculum-evening-Master-slides-Sept-2022.pptx

Year 8 Curriculum-evening-Master-slides-Sept-2o22.pptx

Year 9 Curriculum-evening-Master-slides-Sept-2o22.pptx

Year 10 Curriculum-evening-Master-slides-Sept-2o22.pptx

Year 11 Curriculum-evening-Master-slides-Sept-2o22.pptx

 

Other PowerPoints:

Jan 2023 Sixth Form Open Evening PowerPoint: