Transition Evening Meetings

As part of our Transition activities this year we would like to invite you to a webinar on Wednesday evening 7th July 2021 at 6pm in order to give you a short presentation and answer any queries that you may have regarding your child’s transition to Penglais School in September. Under normal circumstances we would have invited families into school – but those meetings have had to be put on hold due for now.  We look forward to meeting you on Wednesday. If you have any questions, but are unable to make the webinar then you are welcome to contact Mrs Thomas at the school or email nmt@penglais.org.uk.

Link to English webinar (6pm)

Fel rhan o’n trefniadau pontio eleni carem eich gwahodd i weminar ar nos Fercher 7fed Gorffennaf am 7 o’r gloch.  Bydd yna gyflwyniad fer a chyfle i drafod  unrhyw gwestiynau sydd gennych am bontio eich plentyn i Benglais. O dan amgylchiadau arferol byddem yn eich gwahodd i mewn i’r ysgol ond nid ydym yn medru gwneud hyn ar hyn o bryd.  Edrych ymlaen at gwrdd a chi ar ddydd Mercher. Os oes gennych gwestiwn ond yn methu dod i’r gweminar yna mae croeso i chi gysylltu gyd Mrs Thomas yn yr ysgol neu ebostio nmt@penglais.org.uk.

Linc i’r gweminar Cymraeg (7pm)

Webinars

https://youtu.be/qjGX7rXoiIw

Jan 2022 – Webinar re contingency plans for Summer Assessments

 

https://youtu.be/HdF4PRLo73w
May 2021 – Webinar regarding the 2021 Appeals Process

https://www.youtube.com/watch?v=7KtzCHUMDhA
March 2021 – Webinar about Centre Determined Grades (CDGs) for Year 11, 12 and 13

https://www.youtube.com/watch?v=jy1O7BK06sQ
Ysgol Penglais School Assessment Webinar January 2021

https://www.youtube.com/watch?v=v3SKLVFxkb0
Year 9 Options Evening Webinar

https://www.youtube.com/watch?v=sA1GxerP4bQ
Sixth Form Open Evening – January 2021

Downloadable Webinars