Cymraeg

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Year 7

Cymraeg Iaith Gyntaf

Welsh First Language

Tymor

 

TeitlSgil a asesir

 

Hydref

 

Fi a beth sy’n bwysig

 

Ysgrifennu

 

Trafod nofel Lledrith yn y Llyfrgell a chyflwyno fy hun.Llafar

Gwanwyn

 

 

Tasgau darllen Dewi SantDarllen
Disgrifiad o bersonYsgrifennu

 

Haf

 

Cymharu cerddi Ar lan y môrDarllen
Cyflwyniad byr am yr ardalLlafar

Sut i gefnogi’r disgyblion gyda’r Gymraeg.  How to support students with Welsh.

 • Gwylio a gwrando ar raglenni Cymraeg ar Hafan | S4C, Radio Cymru, Youtube. Watch and listen to Welsh programmes.
 • Darllen pytiau yn y papur newydd neu wefanau newyddion – BBC Cymru Fyw, cym News websites in Welsh.
 • Cylchgronau’r Urdd – urdd.org/cylchgronau Urdd magazines for learners.
 • Siarad gyda chymdogion, ffrindiau, pobl mewn caffis a siopau – ymarfer a gwella hyder. Speaking with neighbours, friends, people in cafes, shops etc. – practise and gain confidence.

 

 

Year 8

Cymraeg Iaith Cyntaf

 Ym mlwyddyn 8, bydd disgyblion yn datblygu sgiliau llafar, darllen ac ysgrifennu ac yn cael cyfle i ddechrau ymarfer sgiliau allweddol ar gyfer yr arholiadau TGAU. Byddant yn astudio gwahanol bynciau gan gynnwys Gwyliau a Delwedd ac yn edrych yn fanwl ar destunau yn sôn am ystod o bynciau, testunau trafod a darnau darllen amrywiol.

Students will develop oracy, reading and writing skills including key skills for GSCE exams such as comparison and analysis of texts as well as higher level reading questions. Students will study themes including Holidays, and Image with opportunities to study texts in depth as well as writing in various styles for different purposes.

 

 

 

 

                Welsh First Language

Tymor

 

TeitlSgil a asesir

 

 

Hydref

 

Grŵp llafar ymateb a rhyngweithio  yn trafod gwyliau ysgolLlafar
Araith Mynegi Barn am dwristiaidYsgrifennu

 

 

Gwanwyn

 

Darllen am Lydaw (ffeithiol)Darllen
Traethawd ‘Mae gen i wahanol ddelweddau’Ysgrifennu

 

Haf

 

Gwaith llafar grŵp o 3 – Ymateb llafar i ddarllenLlafar
Cyflwyno gwybodaeth ar gyfer cylchgrawn Ble yn y byd?Ysgrifennu

 

Sut i gefnogi’r disgyblion gyda’r Gymraeg.  How to support students with Welsh.

·       Gwylio a gwrando ar raglenni Cymraeg ar Hafan | S4C, Radio Cymru, Youtube. Watch and listen to Welsh programmes.

·       Darllen pytiau yn y papur newydd neu wefanau newyddion – BBC Cymru Fyw, golwg360.cym  News websites in Welsh.

·       Cylchgronau’r Urdd – urdd.org/cylchgronau  Urdd magazines for learners.

·       Siarad gyda chymdogion, ffrindiau, pobl mewn caffis a siopau – ymarfer a gwella hyder.  Speaking with neighbours, friends, people in cafes, shops etc. – practise and gain confidence.

 

Year 9

Cymraeg Iaith Cyntaf

Ym mlwyddyn 9 bydd angen i’r disgyblion gwblhau proffil unigol sy’n cynnwys ystod o ddarnau llafar, darllen ac ysgrifennu. Bydd y tasgau yma yn cael eu defnyddio er mwyn pennu lefel diwedd Cyfnod Allweddol 3 i bob disgybl ac yn efelychu patrwm a sgiliau y papur TGAU Cymraeg. Bydd disgyblion yn astudio pynciau fel Yr Amgylchedd, Hawl a Phrotest a Dirgelion a Rhyfeddodau gan ddadansoddi a dod i gasgliadau am yr hyn y maent yn ei ddarllen yn ogystal â mynegi barn a cyflwyno gwybodaeth ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Students will need to complete an individual profile consisting of a range of oracy, reading and writing tasks. These tasks will be used to award end of Key Stage levels and will reflect key skills from the GCSE course. Students will study themes such as The Environment, Right & Protesting and Mysteries & Wonders where they will higher reading skills as well as writing for different purposes.

 

 

 

 

 (Welsh First Language)

 

Tymor

 

Teitl

Sgil a asesir

 

 

Hydref

 

 

Cyflwyniad llafar unigol – Problemau yr amgylchedd yn fy mro

Llafar

Llythyr yn mynegi barn am broblem amgylcheddol yn fy mro

Ysgrifennu

 

Gwanwyn

 

Tasg lafar ymateb a rhyngweithio yn trafod hawliau

Llafar

Darllen a chymharu cerddi

Darllen

 

 

Haf  

 

Ysgrifennu creadigol – Ymson y llwynog

 

Ysgrifennu

Darnau darllen Gwella Pen y Graig

Darllen

Sut i gefnogi’r disgyblion gyda’r Gymraeg.  How to support students with Welsh.

 • Gwylio a gwrando ar raglenni Cymraeg ar Hafan | S4C, Radio Cymru, Youtube. Watch and listen to Welsh programmes.
 • Darllen pytiau yn y papur newydd neu wefanau newyddion – BBC Cymru Fyw, golwg360.cym  News websites in Welsh.
 • Cylchgronau’r Urdd – urdd.org/cylchgronau  Urdd magazines for learners.
 • Siarad gyda chymdogion, ffrindiau, pobl mewn caffis a siopau – ymarfer a gwella hyder.  Speaking with neighbours, friends, people in cafes, shops etc. – practise and gain confidence.

 

Year 10

Cymraeg Iaith Cyntaf

Welsh First Language

TermModule / ProjectKey Task

Autumn

 

 

Cymru & Chymreictod

 

Traethawd : Beth yw’r ots gennyf fi am Gymru
Cymru & ChymreictodCywain gwybodaeth a darllen ar y testun Aberfan.

Spring

 

 

Rhyfel

 

Tasgau darllen Tryweryn
RhyfelFfug arholiad llafar ymateb a rhyngweithio – Arwyr

Summer

 

 

NaturFfug arholiad cyflwyniad llafar unigol
Ymarfer arholiadFfug arholiad – papur Uned 3

 

Other relevant info (exams/trips/homework etc): Formal mock exams will be held in the hall according to the school calendar. Students will also sit mock exams in the class at various times throughout the two-year course. Trips are regularly arranged to reinforce understanding of a topic and to give valuable extra-curricular opportunities to all students. All homework tasks will be fully explained, and students must meet the deadlines without fail. Students’ exercise books contain a great deal of information that will help with homework and students will have been prepared thoroughly beforehand.

 

Sut i gefnogi’r disgyblion gyda’r Gymraeg.  How to support students with Welsh.

 • Gwylio a gwrando ar raglenni Cymraeg ar Hafan | S4C, Radio Cymru, Youtube. Watch and listen to Welsh programmes.
 • Darllen pytiau yn y papur newydd neu wefanau newyddion – BBC Cymru Fyw, cym News websites in Welsh.
 • Cylchgronau’r Urdd – urdd.org/cylchgronau Urdd magazines for learners.
 • Siarad gyda chymdogion, ffrindiau, pobl mewn caffis a siopau – ymarfer a gwella hyder. Speaking with neighbours, friends, people in cafes, shops etc. – practise and gain confidence.
Year 11

Cymraeg Iaith Cyntaf

In year 11, students will be following the TGAU Iaith Gyntaf programme of Study. The main themes range from Cymru a Chymreictod, Rhyfel a Heddwch, Ieuenctid and Natur.  Students will need to complete two oral assessments, an individual presentation based on research of a chosen topic. This task will be completed by the end of November followed by a group discussion task which will be completed in the Spring term. At the end of the course, students will sit two reading and writing exams, including a mixture of reading and response questions, proof-reading and editing tasks as well as extended writing questions. Some of the key skills that will be revisited and refined this year are:

Oracy – Researching and presenting factual information on a chosen topic. Discussing and expressing opinions on a given topic using persuasive, opinion based and creative skills.

Reading – simple reading comprehension; discussion a variety of written techniques; comparison of texts; analysis and evaluation of information within a Welsh context.

Writing – An awareness of a variety of written styles, both formal and informal as well as the ability to use written techniques and styles to a purpose.

 

 

 

Welsh First Language

 

Term

Module / Project

Key Task

Autumn

 

 

Asesiad terfynol

Asesiad llafar cyflwyniad unigol yn seiliedig ar waith ymchwil

Ieuenctid

Ysgrifennu creadigol – ymarfer cwestiwn arholiad

Ymarfer sgiliau arholiad

Papur arholiad

Spring

 

 

Asesiad  terfynol

Asesiad llafar ymateb a rhyngweithio

Ymarfer sgiliau arholiad

Tasg cymharu darnau darllen

 

Other relevant info (exams/trips/homework etc): Formal mock exams will be held in the hall according to the school calendar. Students will also sit mock exams in the class at various times throughout the two-year course.  All homework tasks will be fully explained and students must meet the deadlines without fail. Students’ exercise books contain a great deal of information that will help with homework and students will have been prepared thoroughly beforehand. Students are encouraged to speak Welsh and engage in any cultural or social events as often as possible in order to support their learning in school and to develop their grammar and vocabulary.